1. KnitPro Symfonie Zopfnadeln Set 3.25-5.50mm - 1Stk
  Artikelnummer: K20501

  • KnitPro Symfonie Zopfnadeln Set 3.25-5.50mm - 1Stk
 2. KnitPro Symfonie Strumpfstricknadeln Set 10cm 2-4mm - 1Stk
  Artikelnummer: K20650

  • KnitPro Symfonie Strumpfstricknadeln Set 10cm 2-4mm - 1Stk
 3. KnitPro Symfonie Jackenstricknadeln 25cm 3.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K202000
  Erhältlich in 15 Varianten

 4. KnitPro Symfonie Jackenstricknadeln 35cm 3-12mm - 1Stk
  Artikelnummer: K202150
  Erhältlich in 15 Varianten

 5. KnitPro Symfonie Jackenstricknadeln 30cm 3-12mm - 1Stk
  Artikelnummer: K202300
  Erhältlich in 15 Varianten

 6. KnitPro Symfonie Jackenstricknadeln 40cm 3.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K202520
  Erhältlich in 15 Varianten

 7. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 40cm 2.00-8.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203010
  Erhältlich in 16 Varianten

 8. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 60cm 2.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203210
  Erhältlich in 19 Varianten

 9. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 80cm 2.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203310
  Erhältlich in 19 Varianten

 10. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 100cm 2.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203610
  Erhältlich in 19 Varianten

 11. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 120cm 2.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203670
  Erhältlich in 19 Varianten

 12. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 50cm 2.00-12.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K203810
  Erhältlich in 19 Varianten

 13. KnitPro Symfonie Rundstricknadel 25cm 2.00-5.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K209800
  Erhältlich in 11 Varianten

 14. KnitPro Symfonie austauschb. Rundstricknadeln Spezial - 1Stk
  Artikelnummer: K204200
  Erhältlich in 9 Varianten

 15. KnitPro Symfonie Strumpfstricknadeln 15cm 2-8mm - 1Stk
  Artikelnummer: K201010
  Erhältlich in 16 Varianten

 16. KnitPro Symfonie Strumpfstricknadeln 20cm 2.50-8.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K201070
  Erhältlich in 14 Varianten

 17. KnitPro Symfonie Strumpfstricknadeln 10cm 2.00-4.00mm - 1Stk
  Artikelnummer: K201250
  Erhältlich in 9 Varianten